news

Trimagine – mój nowy projekt, nagrodzony na Festiwalu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”! Zespół otrzymał 2. Nagrodę oraz Nagrodę specjalną im. Czesława Niemena!
„Trimagine to praca potrójnej wyobraźni, czyli spotkanie pasjonatki śpiewu tradycyjnego Marizy Nawrockiej oraz muzyków RSQ – Michała Pepola i Pawła Czarnego. Alternatywne poszukiwania, szczerość, wzajemne dawanie przestrzeni do bycia sobą, jednoczesne tworzenie nowej jakości i muzyczne zbliżanie się do siebie. Aranżacje tria wymykają się tradycyjnemu paradygmatowi pieśni jidysz i wydobywają niekonwencjonalne oblicze zagubionych jidyszowych tematów z przełomu XIX i XX wieku.”

Trimagine – my new project, was awarded 2nd Prize and Czesław Niemen Special Prize at The Polish Radio Folk Music Festival ‚New Tradition’ in Warsaw!
„Trimagine is a work of triple imagination: a meeting of a traditional singing enthusiast, Mariza Nawrocka and RSQ musicians – Michał Pepol and Paweł Czarny. Alternative search, honesty, giving each other space to be themselves, simultaneously creating new quality and musically approaching each other. Arrangements of the trio elude the traditional paradigm of Yiddish songs and bring out the unconventional face of lost Yiddish themes from the turn of the 19th and 20th centuries.”

concerts

11/05/2019
Royal String Quartet
Polin Museum
Warszawa, PL
19:00

12/05/2019
Trimagine – premiere concert
TVP Kultura (live broadcast)
Warszawa, PL
20:00

18/05/2019
Trimagine
Nowa Tradycja Festival
Warszawa, PL
16:30

26-27/05/2019
Janáček Theatre
Francuzi (reż. Krzysztof Warlikowski)
Brno, CZ
18:00

30/05/2019
Royal String Quartet
Intersonanzen Festival
Potsdam, DE
21:00

09/06/2019
Royal String Quartet
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
Pałac Szustra
Warszawa, PL
19:00

12/06/2019
Royal String Quartet
15. Kwartesencja Festival
Warszawa, PL
20:00

18/06/2019
Royal String Quartet
15. Kwartesencja Festival
Warszawa, PL
20:00

26/06/2019
Royal String Quartet
15. Kwartesencja Festival
Warszawa, PL
21:30

02/07/2019
Royal String Quartet
15. Kwartesencja Festival
Warszawa, PL
21:30

04/07/2019
Royal String Quartet
Jerzy Waldorff Festival
Radziejowice, PL
19:00

18-19/07/2019
Recording session for Bolt Records
(„Contre” with Kuba Krzewiński)
Warszawa, PL

20-27/07/2019
Royal String Quartet
Masterclass and a concert in Rybna Palace
Tarnowskie Góry, PL

archive / past concerts

back to topdesign: ujma.pl